تیم کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان آسیا شد

تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان با ۸ مدال طلا و یک مدال
نقره و کسب ۲۲۸ امتیاز مقتدارنه بر بام آسیا ایستاد.تیم کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان آسیا شد

تیم کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان آسیا شد

By 40sport