اموزش بدنسازی

تیم کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان آسیا شد

تیم کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان آسیا شد

تیم کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان آسیا شد

تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان با ۸ مدال طلا و یک مدال
نقره و کسب ۲۲۸ امتیاز مقتدارنه بر بام آسیا ایستاد.تیم کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان آسیا شد

تیم کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان آسیا شد