ترکیب تیم‌های حاضر در جام جهانی کشتی فرنگی مشخص شد

رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ماه
در شهر باکو آذربایجان برگزار می‌شود.ترکیب تیم‌های حاضر در جام جهانی کشتی فرنگی مشخص شد

ترکیب تیم‌های حاضر در جام جهانی کشتی فرنگی مشخص شد

By 40sport