اموزش بدنسازی

ترکیب تیم‌های حاضر در جام جهانی کشتی فرنگی مشخص شد

ترکیب تیم‌های حاضر در جام جهانی کشتی فرنگی مشخص شد

ترکیب تیم‌های حاضر در جام جهانی کشتی فرنگی مشخص شد

رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ماه
در شهر باکو آذربایجان برگزار می‌شود.ترکیب تیم‌های حاضر در جام جهانی کشتی فرنگی مشخص شد

ترکیب تیم‌های حاضر در جام جهانی کشتی فرنگی مشخص شد