تجهیز و اعزام تیمی منسجم و باانگیزه به مسابقات جهانی

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد با توجه به پایان چرخه
انتخابی و مشخص شدن ترکیب اولیه ملی‌پوشان اعزامی به رقابتهای جهانی،
معتقد است بهترین‌ و شایسته ترین‌ها به این میدان بزرگ اعزام خواهند
شد.تجهیز و اعزام تیمی منسجم و باانگیزه به مسابقات جهانی

تجهیز و اعزام تیمی منسجم و باانگیزه به مسابقات جهانی

By 40sport