«بنا» قربانی نسخه قدیمی شد/ پایانی تلخ برای حامی اصلی
«انتصاب»!

سرمربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در حالی جای
خود را به حسن رنگرز داد که کمتر کسی فکر می‌کرد، رقابتهای جهانی ۲۰۲۲
صربستان، نقطه پایان او و همکارانش باشد.«بنا» قربانی نسخه قدیمی شد/ پایانی تلخ برای حامی اصلی
«انتصاب»!

«بنا» قربانی نسخه قدیمی شد/ پایانی تلخ برای حامی اصلی
«انتصاب»!

By 40sport