برگزاری مسابقات ورزشی دانش‌آموزی در دوره جدید وزارت آموزش و
پرورش

رئیس فدراسیون کشتی گفت: آقای ستاری‌فرد بلافاصله پس از
اینکه مسئول ورزش وزارت آموزش و پرورش شدند؛ اردوهای تمرینی و مسابقات
ورزش دانش‌آموزی را برگزار کردند.برگزاری مسابقات ورزشی دانش‌آموزی در دوره جدید وزارت آموزش و
پرورش

برگزاری مسابقات ورزشی دانش‌آموزی در دوره جدید وزارت آموزش و
پرورش

By 40sport