برنامه مسابقات مقدماتی لیگ برتر کشتی آزاد اعلام شد

سازمان لیگ کشتی، برنامه دور مقدماتی بیست و دومین دوره
رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام (ره) اعلام
کرد.برنامه مسابقات مقدماتی لیگ برتر کشتی آزاد اعلام شد

برنامه مسابقات مقدماتی لیگ برتر کشتی آزاد اعلام شد

By 40sport