برای المپیک مصمم شدم/امیدوارم در جام‌جهانی هم کشتی‌های خوبی
بگیرم

قهرمان کشتی فرنگی جوانان و امیدهای جهان گفت: امیدوارم
بتوانم در رقابتهای جام جهانی نتایج خوبی کسب کنم و با این پشتوانه
برای درخشش در میادین بزرگ مثل المپیک دورخیز کنم.برای المپیک مصمم شدم/امیدوارم در جام‌جهانی هم کشتی‌های خوبی
بگیرم

برای المپیک مصمم شدم/امیدوارم در جام‌جهانی هم کشتی‌های خوبی
بگیرم

By 40sport