اولین کنگره بدنسازی و تناسب اندام افتتاح شد

اولین کنگره بدنسازی و تناسب اندام با حضور وزیر ورزش و
جوانان، رییس فدراسیون بدنسازی و مسئولین، قهرمانان و پیشکسوتان
افتتاح شد.اولین کنگره بدنسازی و تناسب اندام افتتاح شد

اولین کنگره بدنسازی و تناسب اندام افتتاح شد

By 40sport