اسامی تیم ملی پرورش اندام ایران اعلام شد

لیست تیم ملی جهت شرکت در مسابقات پرورش اندام قهرمانی
جهان ۲۰۲۲ اسپانیا مشخص شد.اسامی تیم ملی پرورش اندام ایران اعلام شد

اسامی تیم ملی پرورش اندام ایران اعلام شد

By 40sport