آزادکاران پنج وزن نخست فردا به میدان می‌روند

طبق برنامه مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های کشورهای
اسلامی، آزادکاران پنج وزن نخست تیم ایران از فردا به مصاف رقبای خود
خواهند رفت.آزادکاران پنج وزن نخست فردا به میدان می‌روند

آزادکاران پنج وزن نخست فردا به میدان می‌روند

By 40sport