آتش زیرخاکستر تغییرات مدیریتی در مهد کشتی ایران

هیأت کشتی استان مازندران به عنوان مهد کشتی ایران در
حالی دستخوش تغییر و تحولات مدیریتی شده که تجربه نشان می‌دهد احتمالا
این اتفاق در آینده با حواشی زیادی همراه خواهد بود.آتش زیرخاکستر تغییرات مدیریتی در مهد کشتی ایران

آتش زیرخاکستر تغییرات مدیریتی در مهد کشتی ایران

By 40sport