کسب پنج مدال طلا در روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد دانشجویان جهان_6335b341119f6.jpeg

a45d0f4dbb0e7b0485e0d2f8a0532230