نام «مرادی» از انتخابات فدراسیون جهانی وزنه‌برداری هم حذف شد_62b6b2c3d8bd5.jpeg

4cbfd8c5ec870960c41638d0c97133e4