فیروزپور، کریمی و گلیج فینالیست شدند/ قیاسی به رده‌بندی رسید_۶۲f3c89da4266.jpeg

۲bbdbdd9b274f959c3c13b76867802be